II Konferencja Naukowa Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych

lipiec, 2006

01lipalldayalldayII Konferencja Naukowa Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych

Czas

Cały dzień (Sobota)

Szczegóły wydarzenia

II Konferencja Naukowa Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych    Oddział Krakowski PTA przy współudziale Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademii Rolniczej w Krakowie, Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie organizują

II Konferencję Naukowąpt. „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2006 roku w Krynicy Górskiej. Jej celem jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań oraz metod badawczych opracowanych przez różne ośrodki naukowe. Konferencja obejmować będzie następujące grupy tematyczne:

  • właściwości fizyczne surowców i produktów rolniczych,
  • metody uprawy i obróbki w aspekcie zmiany właściwości fizycznych badanych materiałów,
  • modele stosowane do opisu zmienności cech fizycznych surowców i produktów rolniczych oraz procesów przetwórczych,
  • techniki pomiarowe – aparatura, automatyzacja i kontrola,
  • wspomaganie komputerowe w badaniach agrofizycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Dr inż. Tomasz Hebda
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Akademia Rolnicza
ul. Balicka 120, 30-149 Kraków
tel. (0-12) 662 46 45
e-mail: thebda@wp.pl
www.pta.tier.ar.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji.

X