II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” 29-30.06.2017

czerwiec, 2017

29czeallday30alldayII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” 29-30.06.2017

Czas

czerwiec 29 (Czwartek) - 30 (Piątek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE

 „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lublin, 29 – 30 czerwca 2017 roku

 

Instytut Agrofizyki PAN jako główny organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

CEL I ZAKRES KONFERENCJI

 

Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej. Przedstawione zostaną również dotychczasowe osiągnięcia na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji w badaniach środowiskowych.

Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

Sesja I – Narzędzia metagenomiczne – nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów i ich zbiorowisk

Sesja II – Metagenomika środowiskowametagenomy różnych środowisk

Sesja III – Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

Sesja IV –  Czynniki wpływające na jakość środowiska – badania i aspekty praktyczne

Referaty plenarne wygłoszą:

 • prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Grzegorz Koczyk (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marcin Pierechod (Tromso University)
 • dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka (Uppsala University)
 • dr hab. Urszula Zielenkiewicz (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (Politechnika Śląska)

 

DO POBRANIA:

KOMUNIKAT I

FORMULARZ REJESTRACJI – Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: metagenomy@ipan.lublin.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2017 roku

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.05.2017 roku

 
STRESZCZENIE – Wymagania redakcyjne

 1. Format A4
 2. Marginesy: górny 2,5 cm,  dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm
 3. Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy
 4. Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony
 5. Tytuł pracy w j. angielskim – wielkość czcionki 12 pkt.
 6. Pełne imię(imiona) i nazwisko(a) autora(ów) – czcionka 12 pkt.
 7. Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) – czcionka 10 pkt.
 8. Tekst streszczenia  w j. polskim – czcionka 12 pkt.
 9. Tekst streszczenia  w j. angielskim – czcionka 12 pkt.
 10. Objętość nie powinna przekraczać 1 strony
 11. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:

dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

Członkowie:

dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)

dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)

dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)

dr Karolina Oszust (IA PAN, Lublin)

 

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Cezary Sławiński (IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Artur Zdunek (IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Wiesław Oleszek (IUNG-PIB, Puławy)

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Sekretariat konferencji:

mgr Agata Gryta

mgr inż. Jacek Panek

Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

tel. 81 744 50 61 w. 177

e-mail: metagenomy@ipan.lublin.pl

X