III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Agrolaser 2006

wrzesień, 2006

10wrzalldayalldayIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Agrolaser 2006

Czas

Cały dzień (Niedziela)

Szczegóły wydarzenia

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Agrolaser 2006 Oddział Lubelski PTA przy współudziale Katedry Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie i Instytutu Agrofizyki PAN organizują w dniach 5-7 września 2006 roku w Lublinie

III Międzynarodową Konferencję Naukowąpt. „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze” – Agrolaser 2006.

Celem konferencji będzie analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy na temat oddziaływań pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze oraz współczesnych osiągnięć nauki w tej dziedzinie, prezentacja wyników badań z zakresu problematyki konferencji i ocena ich praktycznego wykorzystania w rolnictwie.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Stanisław Pietruszewski, prof. AR.
Informacji na temat konferencji udziela:

mgr Barbara Kornas-Czuczwar
Katedra Fizyki AR
ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin
tel. (81) 445 65 85
e-mail: agrolaser@ar.lublin.pl
X