III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

czerwiec, 2018

28cze(cze 28)08:0029(cze 29)08:00III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

Czas

28 (Czwartek) 08:00 - 29 (Piątek) 16:00

Szczegóły wydarzenia

III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE
„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”
Lublin, 28 – 29 czerwca 2018 roku

Komunikat I

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Centrum Transferu Wiedzy, ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin).

CEL I ZAKRES KONFERENCJI
Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej. Przedstawione zostaną również dotychczasowe osiągnięcia na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji w badaniach środowiskowych. Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, genetyce, biologii molekularnej i biotechnologii.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:
Sesja I Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów
Sesja II Metagenomika środowisk ekstremalnych
Sesja III Metagenomika aplikacyjna
Sesja IV Metagenomika a jakość środowiska

Referaty plenarne wygłoszą:
– prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– prof. dr hab. Adam Jaworski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
– dr Dorota Górniak
Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
– dr hab. Andrzej Mazur
Zakład Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
– dr hab. Anna Sikora
Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS, Lublin)
dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)

Patronat honorowy:
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Jego Magnificencja Rektor UMCS, Lublin
prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, Puławy
prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN, Lublin
prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku KUL, Lublin

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (odział lubelski)
Polskie Towarzystwo Genetyczne (oddział lubelski)
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (odział lubelski)

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków)
dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk (SGGW Warszawa)
dr hab. inż. Maria Chmiel (UR Kraków)
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska (ZUT Szczecin)
dr Anna Gajda (IUNG Puławy)
dr hab. Patrycja Golińska (UMK Toruń)
prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)
prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS Lublin)
prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG Puławy)
prof. dr hab. Korneliusz Miksch (PS Gliwice)
dr Karolina Oszust (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (UŚ, Katowice)
dr hab. Anna Sikora (IBB Warszawa)
prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS Lubin)
prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (KUL Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL Lublin)
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
dr hab. Urszula Zielenkiewicz (IBB Warszawa)

Sekretariat konferencji:
mgr Weronika Goraj
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Instytut Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 i
20-708 Lublin
tel. 81 454 54 60 lub 81 454 54 61
e-mail: metagenomy@kul.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj do dnia 30.04.2018 roku.
Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów. W ramach wniesionej opłaty konferencyjnej Autor może zgłosić dwa tematy. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby aktywnie w niej uczestniczące (prezentujące referaty lub postery). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.

OPŁATY KONFERENCYJNE
Przewidujemy dwa warianty opłat w zależności od terminu ich wniesienia przez uczestników:
– do 31.03.2018 w kwocie 350 zł (obniżona opłata konferencyjna)
– od 1.04.2018do 30.04.2018 w kwocie 550 zł (regularna opłata konferencyjna)
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne dla uczestników oraz wyżywienie (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet). Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Opłaty należy wnosić na następujące konto:
Nazwa banku: PEKAO S.A. III oddział Lublin
Nr konta: 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
z dopiskiem: Metagenomy: imię i nazwisko osoby, za którą dokonywany jest przelew.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ DO DRUKU W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej konferencji i przesłane na adres sekretariatu (metagenomy@kul.pl) do dnia 15.05.2018 roku.
Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

POLECANE ZAKWATEROWANIE
Hotel Logos*

ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin
tel. 81 533 82 85
odległość od miejsca obrad: 100 m
www.hotellogos.lublin.pl
zniżka 10% na hasło „Metagenomy” (pod warunkiem dokonania rezerwacji oraz opłaty za pokój do dn. 31.05.2018)
Hotel Logos oferuje też inne zniżki, np. 15% dla członków ZNP i 5% dla studentów

Hotel Huzar***
ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin
tel. 81 533 05 36 (na hasło „Metagenomy” zniżka 10%)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotelhuzar.pl

Hotel Młyn***
Al. Racławickie 23A, 20-400 Lublin
tel. 81 536 70 20 (na hasło „Metagenomy” zniżka ze 150 zł na 130 zł)
odległość od miejsca obrad: 1 km
www.hotel-mlyn.lublin.pl

Uczestnicy konferencji rezerwują miejsca noclegowe we własnym zakresie.

Do pobrania:
Komunikat I

X