Nowe trendy w agrofizyce

czerwiec, 2008

10czeallday11alldayNowe trendy w agrofizyce

Czas

czerwiec 10 (Wtorek) - 11 (środa)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

Komitet Agrofizyki PAN, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie,
Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oraz Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych

organizują w dniach 10-11 czerwca 2008 r. Międzynarodową Konferencję pt.: „Nowe trendy w agrofizyce”, która odbędzie się w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie i rozpocznie po uroczystościach Jubileuszu 40-lecia Instytutu.

W trakcie konferencji odbędzie się posiedzenie Komitetu Agrofizyki PAN, podczas którego zaproszeni przedstawiciele nauki przedstawią problemy związane z nauczaniem przedmiotu agrofizyka na uczelniach wyższych.

Komitet Agrofizyki PAN organizując kolejną konferencję naukową poświęconą zagadnieniom i problemom związanym z kształtowaniem środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych pragnie zrealizować następujące cele:

  • integrację środowisk naukowych i zacieśnienie kontaktów merytorycznych,
  • tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych oraz efektywnych zespołów badawczych,
  • koordynację krajowych i zagranicznych programów badawczych w celu utworzenia centrum badań agrofizycznych,
  • określenie priorytetów badawczych dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa,
  • wyznaczenie nowych trendów oraz kierunków rozwoju nauk agrofizycznych.
X