PROCESY FIZYCZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKAI JAKOŚCI SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

maj, 2005

20majalldayalldayPROCESY FIZYCZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKAI JAKOŚCI SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Czas

Cały dzień (Piątek)

Szczegóły wydarzenia

PROCESY FIZYCZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKAI JAKOŚCI SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCHKomitet Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Lubelskim Oddziałem PAN organizują w dniach 11-12 maja 2006 w Lublinie Konferencję Naukową

pt. PROCESY FIZYCZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKAI JAKOŚCI SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Celem konferencji jest przegląd aktualnych trendów i wyznaczenie strategii badań procesów fizycznych zachodzących w środowisku przyrodniczym i surowcach pochodzenia roślinnego, które mają istotny wpływ na kształtowanie jakości środowiska i surowców żywnościowych.

Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. Stanisław Grundas, który udziela informacji na temat konferencji.

Prof. dr hab. Stanisław Grundas
Instytut Agrofizyki im Bohdana Dobrzańskiego PAN
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
e-mail: grundas@demeter.ipan.lublin.pl
X