Sesja sprawozdawcza AgroEkoBioTechnologia

kwiecień, 2009

01kwiallday27alldaySesja sprawozdawcza AgroEkoBioTechnologia

Czas

kwiecień 1 (środa) - 27 (Poniedziałek)

Szczegóły wydarzenia

30 i 31 marca 2009 r. odbyła się w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie sesja sprawozdawcza Instytutów Wydziału V PAN (IA PAN, IFR, IGR, OB, IBŚRiL) tworzących porozumienie o nazwie Centrum Agrobiotechnologii i Badań Bioróżnorodności Roślin Użytkowych akronim AGRO-EKO-BIO-TECHNOLOGIA30 marcat

Program sesji:

14.30 Obiad
15.20 Otwarcie Sympozjum

15.30 Instytut Fizjologii Roślin, Kraków
Jolanta Biesaga-Kościelniak: Zearalenon – nowy regulator roślinny.
Iwona Żur: Zastosowanie haploidów w badaniach modelowych, molekularnych i praktyce hodowlanej.
Anna Janeczko: Występowanie, transport i aktywność fizjologiczna brassinosteroidów u roślin z rodziny Graminae.
Tomasz Hura: Rola związków fenolowych w stresie suszy.
Ewa Niewiadomska: Starzenie liści- programowana śmierć komórki czy blokada śmierci.

16.30 Instytut Genetyki Roślin, Poznań
Maria Surma: Genetyka cech ilościowych w programie badawczym IGR PAN.
Paweł Krajewski: Identyfikacja miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych za pomocą wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA.
Grzegorz Koczyk: Ewolucja funkcji genu w kontekście struktury białka.

17.30 Ogród Botaniczny CZRB, Warszawa
Wojciech Dmuchowski: Ocena toksyczności odpadów roślinnych z terenów zieleni miejskiej wykorzystywanych jako surowiec do produkcji kompostów.
Anna Mikuła: Krioprezerwacja stadiów rozwojowych paproci.
Paweł Kojs: Osmo-mechaniczna hipoteza wzrostu promieniowego drzew liściastych.

18.30 Instytut Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego, Poznań
Andrzej Kędziora: Warunki klimatyczne i bilans wodny śródpolnej wyspy leśnej.
Marek Szczepański: Wpływ torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych.
Maria Oleszczuk: Różnorodność gatunkowa pająków w krajobrazie rolniczym.

19.30 Sesja Posterowa
20.00 Kolacja w IA PAN
31 marca t
09.00 Instytut Agrofizyki, Lublin
Alicja Szatanik-Kloc: Zastosowanie potencjometrii i adsorpcji do charakterystyki właściwości powierzchniowych korzeni.
Artur Zdunek: Biospeckle – niedestrukcyjna metoda oceny stanu owoców i warzyw.
Justyna Cybulska: Analiza nanostruktury naturalnych i modelowych ścian komórkowych.
Artur Nosalewicz: Pobieranie wody przez system korzeniowy roślin.

10.00 Sieć Naukowa AGROGAS
Cezary Sławiński: Wspólne badania Sieci – Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

10.30 Prezentacja koncepcji wspólnego programu organizacyjnego
10.45 Dyskusja i zakończenie Sympozjum
12.30 Obiad

Sesja wykazała, że celowym jest kontynuowanie dotychczasowego trybu i formy współpracy jednostek. Tendencją jest tworzenie konsorcjum współpracujących ze sobą jednostek, natomiast na obecnym etapie najważniejszym działaniem jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju, która będzie wypadkową strategii poszczególnych placówek.

Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie

Instytut Fizjologii Roślin PAN im. F. Górskiego w Krakowie

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie

X