Sympozjum podsumowujące Projekt POIG „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego”

grudzień, 2014

09grualldayalldaySympozjum podsumowujące Projekt POIG „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego"

Czas

Cały dzień (Wtorek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

W dniu 09.12.2014 (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się Sympozjum podsumowujące Projekt „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych”, realizowany przez: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Unię Europejską i Rzeczpospolitą Polską w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 1: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.

Kierownik Projektu prof. dr hab. Jerzy Tys.

Projekt realizowany w latach 2010 – 2014.

Program sympozjum

 

Miejsce spotkania: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50

Więcej o projekcie

X