V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

wrzesień, 2012

19wrzallday21alldayV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Czas

wrzesień 19 (środa) - 21 (Piątek)

Miejsce

Puławy, IUNG

Szczegóły wydarzenia

 

W dniach 19-21 września br. w Puławach, odbył się V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt.: Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego.

Organizatorzy Zjazdu:

  • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Zarząd Główny
  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
  • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
  • Komitet Agrofizyki PAN

Celem Zjazdu naukowego było przedstawienie i upowszechnienie wyników badań z zakresu fizyki i fizykochemii środowiska glebowego (w aspekcie jego ochrony i plonowania roślin) oraz właściwości fizycznych roślin, płodów rolnych, surowców i produktów przemysłu spożywczego, a więc problematyki obejmującej całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem metod fizycznych w różnych dyscyplinach nauk rolniczych.

W czasie Zjazdu zostały zaprezentowane:

  • zamawiane referaty plenarne,
  • referaty specjalistyczne (wybrane przez Komitet Naukowy w oparciu o zgłoszenia),
  • postery.

 więcej

X