VI. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

czerwiec, 2022

23cze(cze 23)09:0024(cze 24)09:00VI. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Czas

23 (Czwartek) 09:00 - 24 (Piątek) 17:00

Miejsce

Puławy, IUNG

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Metagenomy różnych środowisk. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Sympozjum odbędzie się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 2324 czerwca 2022 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego.

Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:

dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu (IUNGPIB, Puławy)
Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (KUL, Lublin)

dr hab. Jolanta JaroszukŚciseł, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

dr Agata GorylukSalmonowicz (SGGW, Warszawa)

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNGPIB, Puławy)

prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Zca Dyrektora IUNGPIB, Puławy)

prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Artur Zdunek (Zca Dyrektora IA PAN, Lublin)

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin)

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, KUL, Lublin)

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Rektor Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Anna JaroszWilkołazka (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin)

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS (Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska (Dyrektor Instytutu Biologii, SGGW, Warszawa)

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Wypełnioną kartę udziału w konferencji prosimy przesłać na adres sekretariatu konferencji (metagenomy2022@iung.pulawy.pl) do dnia 15.04.2022 roku (załącznik nr 1).

Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ w wysokości 500 zł prosimy wpłacić w terminie do 15.04.2022 roku na konto:
Bank Pekao S.A. 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594

z dopiskiem: „Metagenomy

Prosimy o podanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywany jest przelew.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ DO DRUKU W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją (załącznik nr 1) i przesłane na adres sekretariatu (metagenomy2022@iung.pulawy.pl) do dnia 10.05.2022 roku. Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów.
Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

POLECANE ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy konferencji rezerwują miejsca noclegowe we własnym zakresie. Przykładowe propozycje miejsc noclegowych zostaną przesłane do uczestników w Komunikacie II.

KOMUNIKAT IV

PROGRAM

KOMUNIKAT I – pdf do pobrania

X