Wspólna sesja sprawozdawcza 5 instytutów PAN

luty, 2010

10lutallday30kwialldayWspólna sesja sprawozdawcza 5 instytutów PAN

Czas

Luty 10 (środa) - Kwiecień 30 (Piątek)

Szczegóły wydarzenia

22-23 kwietnia br. odbędzie się w Krakowiewspólna sesja sprawozdawcza 5 współpracujących ze sobą jednostek badawczychPAN:

InstytutuAgrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

InstytutuFizjologii Roślin PAN im. F. Górskiego w Krakowie

InstytutuGenetyki Roślin PAN w Poznaniu

InstytutuŚrodowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

OgroduBotanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie

X