XI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna „Gleba, Roślina, Klimat”

wrzesień, 2016

28wrzalldayalldayXI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna "Gleba, Roślina, Klimat"

Czas

Cały dzień (środa)

Szczegóły wydarzenia

Instytut Agrofizyki PAN oraz Polska Akademia Nauk, Odział w Lublinie serdecznie zapraszają na
XI Międzynarodową  Konferencję Agrofizyczną, tym razem pod hasłem „Gleba, Roślina, Klimat”.

Celem tegorocznego wydarzenia,
które odbędzie się w Lublinie w dniach 26-28 września 2016,
jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. Uczestnicy z całego świata będą prezentować najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących: jakości gleby, produkcji wysokiej jakości żywności, zagospodarowania odpadów i wytwarzania nowych produktów lub energii z surowców roślinnych. Istotnym elementem konferencji będzie dyskusja na temat wpływu rolnictwa na zmiany klimatu. Konferencja ta pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń i specjalistycznej wiedzy między  naukowcami, ale również służy nawiązywaniu współpracy i promocji Lubelszczyzny jako regionu o wysokim potencjale rolniczym. Podczas najbliższej edycji planuje się udział ok. 150 uczestników. Wykłady honorowe wygłoszą wybitni europejscy naukowcy z Belgii, Holandii, Danii, Francji, Finlandii oraz Włoch.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk
Patronat medialny nad XI Międzynarodową Konferencją Agrofizyczną objęła TVP 3 Lublin.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią strony Konferencji www.agrophysics.org

X