Rekrutacja 2020

 

 

Lista kandydatów przyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych (alfabetycznie):

  1. Vadym Chibrikov
  2. Konrad Kłosok
  3. Martyna Krysa

 

 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy doktoratów w rekrutacji do szkół doktorskich w roku 2020:

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

 

1. Promotor: dr hab. Monika Szymańska-Chargot prof. IA PAN

Temat: Adsorpcja polisacharydów na celulozie mikrofibrylarnej jako badania in vitro roślinnej ściany komórkowej (abstrakt) aplikuj

2. Promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka

Temat: Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych (abstrakt) aplikuj

 

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Ogłoszenie o rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

 

Nabór i sposób składania wniosków:

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 7 września 2020r. do godziny 15.00.

Harmonogram:

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 09 września 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
14-23 września 2020 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 11 września 2020 r. godz. 16:00

Publikacja list rankingowych: do 25 września 2020 r. godz. 16:00

 

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

1. Promotor: prof. dr hab. Artur Zdunek

Temat: Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych (abstrakt) aplikuj

2. Promotor: dr hab. Jaromir Krzyszczak

Temat: Biofizyczne modelowanie produkcji pszenicy i kukurydzy w Europie w kontekście podejścia agentowego (abstrakt) aplikuj

3. Promotor: dr inż. Piotr Pieczywek

Temat: Modelowanie interakcji pomiędzy włóknami sieci celulozowej oraz celulozowo-hemicelulozowej w roślinnych ścianach komórkowych (abstrakt) aplikuj

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2020/2021

Internetowa Rejestracja Kandydatów:  https://irk.umcs.lublin.pl/

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Terminarz rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

X