Boguta Patrycja

Boguta Patrycja

Print Friendly
PhD Boguta Patrycja
Room: 117
E-mail: p.warchulska@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 148

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Research Laboratory of Chemical and Physicochemical Characteristic of Sludge

Publications

 1. 2019, Insight into the interaction mechanism of iron ions with soil humic acids. The effect of the pH and chemical properties of humic acids, Journal of Environmental Management, 245, str. 367-374, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.05.098
 2. 2019, Właściwości węgla brunatnego i jego rolnicze wykorzystanie, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 82-87
 3. 2019, Zastosowanie biowęgla jako sorbenta do usuwania mineralnych i organicznych zanieczyszczeń z wody i gleby, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 76-81
 4. 2019, Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnrj w badaniach oddziaływań kwasów fulwowych i huminowych z mikroelemntami, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 291-291
 5. 2019, Wykorzystanie egzogennej materii organicznej do poprawy właściwości gleb, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 291-291
 6. 2019, Wpływ biowęgla na właściowści wodne gleb typu Mollic Gleysol oraz Eutric Cambisol, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 290-290
 7. 2019, Metody oceny stabilności kompleksów kwasów huminowych z mikroelementami, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 287-287
 8. 2019, Alternatywne żródła substancji organicznej i ich wpływ na strukturę i właściwości sorpcyjne gleb, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 286-286
 9. 2019, Biochar efficiency in copper removal from Haplic soils, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 0.1007/s13762-019-02227-4
 10. 2019, Influence of pH and grain size on physicochemical properties of biochar and released humic substances, Fuel, 240, str. 334-338, DOI: 10.1016/j.fuel.2018.12.003
 11. 2018, The flocculant effect on the soil mineral aggregation, Workshop on the Differential Centrifugal Sedimentation (DCS) – Basics and Applications, Warsaw, 26.04.2018 r. ,
 12. 2018, Microporosity of podzolic soil with biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 17-18
 13. 2018, Badanie adsorpcji kationów na glebie modyfikowanej biowęglem na przykładzie jonów Cu2+, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str. 131
 14. 2018, Wpływ dodatku biowęgla na właściwości gleby pod użytkiem zielonym i ugorem czarnym, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str.28
 15. 2018, Application of the Coupled Techniques in Thermal Analysis (thermogravimetry-mass spectrometry-infrared spectroscopy) to Study the Structure and Thermal Properties of Humic and Fluvic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 77
 16. 2018, The Effect of Organic Sludge Application on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameters of Soil Humic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 279
 17. 2018, Effect of feedstock on biochar surface properties, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 124
 18. 2018, Organic and Inorganic Modification Effect on Biochar Specific Surface Area, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 15
 19. 2018, Influence of Organic Sludge on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameter E4/6 of Soil Humic Acids, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 11
 20. 2018, Assesment of Physicochemical Properties of Selected Factions of Humic Substances Using the TG-DSC-FTIR-QMS Technique, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 2
 21. 2018, Goethite and gibbsite aggregation in the polyacrylamide presence, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 70
 22. 2019, Anionic polyacrylamide efficiency in goethite removal from aqueous solutions: goethite suspension destabilization by PAM, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, str 3145-3154, DOI: 10.1007/s13762-018-2064-5
 23. 2018, The Application of the Bet Theory and Aranovich Theory to Determine the Specific Surface Area of Soils, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 62-63
 24. 2018, Wpływ flokulanta glebowego na właściwości elektrokinetyczne wodnej suspensji gibbsytu, W: "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", Praca zbiorowa, Red. Zbigniew Hubicki; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-4-4, str. 611-614
 25. 2018, Wykorzystanie spektroskopii FTIR do oceny struktury chemicznej biowęgli, W: "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", Praca zbiorowa, Red. Zbigniew Hubicki; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-4-4, str. 608-610
 26. 2018, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids, 261: 439-445
 27. 2017, Sprzężona analiza termograwimetryczna jako nowoczesne narzędzie oceniające termiczną stabilność struktury glebowych kwasów huminowych i fulwowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 64
 28. 2017, Zastosowanie techniki adsorpcji azotu w badaniach parametrów powierzchniowych frakcji glebowych substancji humusowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 65
 29. 2017, Use of thermal analysis coupled with differential scanning calorimetry, quadrupole mass spectrometry and infrared spectroscopy (TG-DSC-QMS-FTIR) to monitor chemical properties and thermal stability of fulvic and humic acids, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0189653
 30. 2017, Biochar influence on surface area of haplic soils, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 16
 31. 2017, The effect of organic sludge application on the sorption properties of dystric cambisol soil – the analysis of water vapor isotherms, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 14
 32. 2017, Biochar influence on hygroscopic moisture content of podzolic soil, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 , str. 3-4
 33. 2017, Wpływ biowęgla na wielkość powierzchni właściwej gleb typu Haplic, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 25
 34. 2017, The practical application of boehm’s and potentiometric titration for analysis the solid phase of soil, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 81-82
 35. 2017, The effect of biochar addition on podzolic soil – hygroscopic moisture content, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 34-35
 36. 2017, Variability of zinc, copper and lead contents in sludge of the municipal stormwater treatment plant, Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-017-9338-1
 37. 2016, Wpływ dodatku nawozu organicznego Rosahumus na sorpcję pary wodnej na glebie pseudobielicowej, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 63-63
 38. 2016, Charakterystyka optyczna kwasów huminowych z gleby płowej z dodatkiem biowęgla., Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 25-25
 39. 2016, A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids, Sensors, 16(10), 1760, 1-20
 40. 2016, Hygroscopic moisture content of podzolic soil with biochar, Acta Agrophysica, 23, 4, 533-543
 41. 2016, Characterization of humic acid isolated from peaty-muck soils and organic compost, VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 89-89
 42. 2016, Water vapor sorption in Haplic Luvisol: comparison the bet and Aranovich model., VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 43-43
 43. 2016, Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods, International Agrophysics, 30(3): 369-374
 44. 2016, Effects of selected chemical and physicochemical properties of humic acids frompeat soils on their interaction mechanisms with copper ions at various pHs, Journal of Geochemical Exploration, 168: 119-126
 45. 2016, Interactions of Zn(II) Ions with Humic Acids Isolated from Various Type of Soils. Effect of pH, Zn Concentrations and Humic Acids Chemical Properties., PLoS One, 11(4): e0153626.
 46. 2017, Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli, Applied Microbiology and Biotechnology, 101: 3418-3425
 47. 2016, Biowęgiel i jego wykorzystanie w rolnictwie., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016,, (ISBN 978-83-65362-13-1): 98-103
 48. 2016, Wybrane metody analityczne w badaniach struktury i właściwości chemicznych substancji humusowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016 r., (ISBN 978-83-65362-13-1): 23-28
 49. 2015, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchniczych jonami cynku, 2015
 50. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
 51. 2015, Lactobacilli as cadmium ion biosorbent., 2015
 52. 2015, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchnicznych jonami cynku., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Rozdz.: 501-504
 53. 2015, Study of chemical interactions between varied humic acids and zinc ions by application of selected spectroscopic methods., 2015, 5-5
 54. 2015, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość wapnia i magnezu., 2015, 12-12
 55. 2015, Zastosowanie termograwimetrii sprzężonej ze spektroskopią masową i spektrometrią podczerwieni do badań właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb i ich związków humusowych / Application of thermogravimetry coupled with mass and infrared spectrometry, 2015, j.pol. 225-225-j.ang. 432-432
 56. 2015, Analiza procesu koagulacji związków humusowych w obecności jonów cynku i w zróżnicowanych warunkach pH / Analysis of coagulation process of humus substances in the presence of zinc ions and in varied pH., 2015, j.pol. 95-95-j.ang. 292-292
 57. 2015, Characterization of sorption properties of selected soils by using potentiometric titration method., 2015, 56-56
 58. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 59. 2015, Application of potentiometric methods to studies of physicochemical interactions between soil humic substances and zinc ions at wide pH range., 2015, 10-10
 60. 2015, The effect of addition of biochar on soil total carbon content., 2015, 16-17
 61. 2014, Photosensitizing properties of water-extractable organic matter from soils., Chemosphere, 2014, 95317-323
 62. 2014, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 377-380
 63. 2014, Analiza zawartości metali ciężkich w oczyszczonych osadach poprzemysłowych metodą absorbcyjnej spektroskopii atomowej., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 374-376
 64. 2014, Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids., International Agrophysics, 2014, 28(3): 269-278
 65. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 66. 2014, Badanie zawartości wapnia, magnezu i potasu w glebie płowej z biowęglem metodą ASA, 2014, 87-87
 67. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 68. 2014, Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni, 2014, 80-80
 69. 2013, Interactions of humic acids with metals, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 21-113
 70. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 71. 2013, Relationship between selected properties of organic soils and elemental composition of their humic acids fraction, 2013, 75-75
 72. 2013, Influence of iron ions on stability of humic acids solutions, 2013, 74-74
 73. 2013, Nesting of black stork Ciconia nigra in „Lasy Janowskie” Landscape Park, 2013, 72-72
 74. 2013, Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids – coagulation studies., Acta Agrophysica, 2013, 20(2): 253-267
 75. 2013, Application of fluorescence spectroscopy in study of interactions between humic acids and metals, 2013, 17-17
 76. 2013, Relationship between selected physicochemical properties of peaty-mucks soils and main absorbance bands of its FTIR spectra., 2013
 77. 2013, Study of coagulation processes of selected humic acid under copper ions influence., 2013
 78. 2012, Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi, 2012, 19-19
 79. 2012, Kinetics of dissolved organic matter release from peat-moorsh soils of various degree of secondary transformation., Necessity of peatlands protection, 2012, (Rozdz.): 353-366
 80. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 81. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 82. 2012, Badanie potencjalnej mobilności Pb, Cd i Cr (VI) z umiarkowanie zanieczyszczonej gleby gruntów rolnych do wód gruntowych – badania modelowe, 2012, 61-61
 83. 2012, Zawartość metali ciężkich w wybranych odpadach organicznych, 2012, 76-76
 84. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 85. 2012, Studies of acidic properties of humic acids derived from mucks under phospates ions influence, 2012, 25-25
 86. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 87. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 88. 2012, Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 703-712
 89. 2012, Influence of phosphate ions on buffer capacity of soil humic acids., International Agrophysics, 2012, 26(1): 7-14
 90. 2012, The influence of physicochemical properties of humic acids originated from peaty – muck soils on interactions with copper and manganese ions, 2012
 91. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 92. 2011, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils, 2011, 84-84
 93. 2011, The water vapour sorption on soil from the archaeological site no. 4 in Biskupin, 2011, 77-78
 94. 2011, Geometrical heterogeneity of selected soil materials modified by different amount of organic matter, 2011, 75-76
 95. 2011, Wybrane fizykochemiczne metody badania substancji humusowych gleb, 2011, 41-42
 96. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
 97. 2011, Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 457-467
 98. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 99. 2011, Effect of phosphates on dissolved organic matter release from peat-muck soils, International Agrophysics, 2011, 25(2): 173-180
 100. 2011, Selected physicochemical properties of mucks, Necessity of peatlands protection, 223-236
 101. 2011, Selected surface properties and water capacity index of peat-moorsh soils, 2011, 49-49
 102. 2011, Methodical aspect of humic substances studies in the presence of strong buffering agents, 2011, 85-86
 103. 2010, Fractal dimension of organic soil and carbon materials., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 433-448
 104. 2010, State of the dissolved organic matter in the presence of phosphates., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 421-432
 105. 2010, Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 243-253
 106. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
 107. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 108. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 109. 2010, Spektroskopia fluorescencyjna w analizie procesu kompleksowania kwasów huminowych jonami metali, 2010
 110. 2010, Wpływ wybranych jonów metali na substancję humusową gleb, 2010, 11-12
 111. 2010, Infrared spectroscopy in humic substances studies, 2010, 19-20
 112. 2009, Mobilisation of humic acids originated from mucks as a result of sodium, calcium and phosphate ions interaction., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 328-334
 113. 2009, Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389
 114. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
Top
X