Adamek Paweł

Adamek Paweł

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
  2. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
X