Badanie metabolitów mikroglonów i procesu fermentacji metanowej

Badania

Kierownik zadania: dr Izabela Krzemińska

Zespół: dr Marta Oleszek; dr Dariusz Wiącek; mgr Agata Piasecka; mgr Mariola Chmielewska; mgr Wioleta Babiak

współpraca: dr hab. Agnieszka Nawrocka

X