Entomoremediacja oraz badania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w glebach

Badania

Entomoremediacja oraz badania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w glebach

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Zespół: prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska, dr inż. Piotr Bulak, dr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń, dr inż. Cezary Polakowski, dr Anna Pytlak, dr inż. Anna Walkiewicz, mgr Karolina Tkaczyk, mgr inż. Ewa Wnuk, mgr Monika Kaczor, mgr Adrianna Rafalska, mgr Adam Kubaczyński, mgr Kinga Proc.

 

Entomoremediacja definiowana jest jako wykorzystanie owadów w procesach usuwania zanieczyszczeń ze skażonej biomasy lub gleby. Badania podejmowane w ramach niniejszego zadania dotyczą oceny możliwości wykorzystania larw muchy Hermetia illucens (nazywanej też black soldier fly lub black fly) do usuwania metali ciężkich z osadów. Larwy pochodzą z hodowli laboratoryjnej prowadzonej w IA PAN.

 

Równolegle prowadzone są badania dotyczące emisji i pochłaniania metanu przez gleby oraz biowęgle. Metan jako jeden z gazów szklarniowych, a posiadający potencjał cieplarniany 28 razy większy od dwutlenku węgla, odgrywa istotną rolę w przyrodzie. O ile przemysłowe źródła emisji tego gazu są stosunkowo dobrze zidentyfikowane i opisane, o tyle zjawisko pochłaniania/powstawania metanu w glebach nie jest jeszcze w pełni rozpoznane. Szczególnie w kontekście określenia wpływu czynników na emisję i pochłanianie przez gleby (w zależności od warunków powietrzno-wodnych gleby mogą być zarówno emitentem jak pochłaniaczem metanu).

X