Badania oddziaływania kropli opadu z powierzchnią liści w kontekście zjawiska intercepcji

Badania

Badania oddziaływania kropli opadu z powierzchnią liści w kontekście zjawiska intercepcji

Kierownik: dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN

Zespół: dr inż. Agata Sochan, dr inż. Michał Beczek, mgr inż. Rafał Mazur

 

W środowisku naturalnym rozbryzg kropli wody podczas opadów deszczu jest zjawiskiem powszechnym i występuje nie tylko na powierzchni gleby, ale również na powierzchni liści roślin.
W zależności od budowy i właściwości liści zjawiska towarzyszące uderzeniu kropli wody mogą mieć różny przebieg. Woda pochodząca z kropli opadu może być:

– zatrzymywana na powierzchni liści (zjawisko intercepcji) w postaci cienkiego filmu, tym samym zmniejszając dostarczanie wody opadowej do gleby. Zatrzymanie wody na powierzchni liści ma wpływ na wzrost roślin i wymianę CO2 w procesie fotosyntezy, gdyż dwutlenek węgla przechodzi nawet do 10 000 razy wolniej przez wodę niż przez powietrze;

– odbijana i rozrywana na mniejsze kropelki w wyniku rozbryzgu na powierzchni liścia. Odbicie wody może wpływać na rozprzestrzenianie się chorób roślin, zaś  rozbryzg na mniejsze kropelki ułatwia parowanie i wpływa na krążenie wody w przyrodzie.

Jednym z czynników decydujących o rozpływaniu się wody na powierzchni liścia lub jej odbijaniu i rozrywaniu jest zwilżalność jego powierzchni. Rozbryzg na powierzchni liści zależy zarówno od ich właściwości jak i od wielkości i energii padającej kropli.

 

 

Celem niniejszego zadania jest zbadanie wpływu różnych czynników na przebieg zjawiska rozbryzgu wody na powierzchni liści.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących etapów:

  • wstępne wytypowanie roślin o zróżnicowanej zwilżalności liści,
  • wyznaczenie zwilżalności liści na podstawie pomiarów kątów zwilżania,
  • określenie struktury powierzchni liści,
  • przeprowadzenie pomiarów przebiegu zjawiska rozbryzgu kropli wody z wykorzystaniem szybkich kamer dla kropli o różnej energii oraz padających na liście pod różnymi kątami nachylenia.

Przewiduje się, że wyniki uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zadania badawczego mogą mieć poza aspektem poznawczym również wymiar praktyczny. Mogą posłużyć do badań nad rozprzestrzenianiem się chorób roślin, dolistnym nawożeniem oraz środkami ochrony roślin.

X