Szot Bogusław

Szot Bogusław

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition., Genetic Resources and Crop Evolution, 62(3): 361-375
 2. 2014, Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds., International Agrophysics, 2014, 28(4): 491-500
 3. 2012, Przydatność badań agrofizycznych w genetyce i hodowli roślin, 2012, 33-38
 4. 2011, Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads., International Agrophysics, 2011, 25(3): 271-280
 5. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 311-45
 6. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 321-36
 7. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
 8. 2010, Ocena wybranych cech biometrycznych i fizycznych oraz plonowania żyta górskiego (Secale montanum Guss.), Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 451-457
 9. 2009, Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz strączkowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (174, l. ark. wyd. 5,0): 1-70
 10. 2009, Estimation of geometric and mechanical properties of seeds of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 257-267
 11. 2009, Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale Montanum., Acta Agrophysica, 753-759
 12. 2009, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2009, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 28, 1-37
 13. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 14. 2008, Estimation of morphological traits and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 261-275
 15. 2008, Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 191-205
 16. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 17. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 26, 1-49
 18. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 25, 1-33
 19. 2008, Ocena cech morfologicznych i mechanicznych pędów kwiatowych tulipana., 2008
 20. 2008, Kiełkowanie nasion amarantusa odmiany Aztek i Rawa w różnych temperaturach., 2008
 21. 2008, Krzewistość, plonowanie oraz wybrane cechy fizyczne kłosa i ziarna żyta (Secale montanum Guss.)., 2008
 22. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 23. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 24. 2008, Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta., 2008
 25. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 26. 2007, Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego., 2007
 27. 2007, Agrofizyczne badania właściwości roślin alternatywnych., 2007
 28. 2007, Wstępna charakterystyka niektórych cech fizycznych kłosa i ziarna żyta Secale montanum., 2007
 29. 2006, Estimation of genetic variabilityof yielding traits and physical properties of seeds of spring barley (Hordeum vulgareL.) mutants., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 219-227
 30. 2006, Wpływ światła lasera He-Ne i zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion amarantusa., 2006
 31. 2005, Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-77, l.ark. wyd. 5,5
 32. 2005, Agrophysical investigation of alternative plants., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 226
 33. 2005, Wstepna charakterystyka roślin mieszańców rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 827-834
 34. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 20, str. całości 1-35, l. ark. wyd. 2,5
 35. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 19, str. całości 1-27, l. ark. wyd. 1,9
 36. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 20, str. całości 1-35
 37. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 19, str. całości 1-27
 38. 2004, Estimation of genetic variation of traits and physical properties of seeds for grass pea mutants (Lathyrus sativus L.), International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 339-346
 39. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 40. 2004, Winter and spring varieties of rape – comparison of chosen physical properties, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1008
 41. 2004, Physical properties of seed of hybrid varieties of spring rapessed, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1010
 42. 2004, Utility value of wheat grains before and after the harvest period, 2004
 43. 2004, Ocena zmienności genetycznej cech i właściwości fizycznych nasion mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2004
 44. 2004, Charakterystyka roślin mieszańców i odmian populacyjnych rzepaku jarego, 2004
 45. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 46. 2003, Economical technology of rape seed harvest., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2003, 4, 185-195
 47. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 195-203
 48. 2003, Straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku powodowane terminem zbioru., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 205-211
 49. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 16, 1-28, l. ark. wyd. 2,0
 50. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 15, 1-23, l. ark. wyd. 1,6
 51. 2003, Agrofizyka napoczątku XXI wieku. Część IV., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 84, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 52. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 53. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1
 54. 2003, AGROLASER 2003 “Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”., 2003
 55. 2003, Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych., 2003
 56. 2003, Dolistne dokarmianie roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 85, str. całości 1-374, l. ark. wyd. 26,7
 57. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 58. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 59. 2003, Ocena właściwości mechanicznych pojedynczych nasion rzepaku jarego., 2003
 60. 2003, Charakterystyka właściwości fizycznych masy nasion rzepaku jarego., 2003
 61. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki., 2003
 62. 2003, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2003
 63. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 64. 2002, Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Development of investigation of physical properties of plant material in the Institute of Agrophysics., Acta Agrophysica, 2002, 60, 177-195
 65. 2002, Czyszczenie, suszenie i przechowywanie rzepaku., Wieś Jutra, 2002, 2, (43), 39-42
 66. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26, l. ark. wyd. 1,9
 67. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 68. 2002, Technologia zbioru nasion rzepaku. 2002, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 19, 220-233, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 2002, 19, 220-233
 69. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 70. 2002, Advances in plasma chemistry., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 80, 2002, str. całości 1-406, l. ark. wyd. 29,0
 71. 2002, Properties of water in foods., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 77, 2002, str. całości 1-193, l. ark. wyd. 13,9
 72. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 73. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 74. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 75. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 76. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3
 77. 2002, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0
 78. 2002, Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 61, 2002, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 79. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 80. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 81. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 67, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 82. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 83. 2002, Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. 50-lecie Politechniki Lubelskiej 1952-2002., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 71, 2002, str. całości 1-85, l. ark. wyd. 6,1
 84. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy., Acta Agrophysica, Część I. Acta Agrophysica 70, 2002, str. całości 1-339, l. ark. wyd. 24,4
 85. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 73, 2002, str. całości 1-375, l. ark. wyd. 26,9
 86. 2002, Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0
 87. 2002, Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 75, 2002, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 6,1
 88. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 89. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0
 90. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5
 91. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
 92. 2002, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. (Referaty i doniesienia-Międzynarodowa Konferencja Naukowa). PTA,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, str. całości 1-123, l. ark. wyd. 8,8
 93. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26
 94. 2002, Właściwości mechaniczne nasion rzepaku odmian jarych i ozimych. Mechanical properties of spring and winter varieties of rapeseed., 2002
 95. 2002, Agrofizyczne aspekty badań właściwości mechanicznych nasion rzepaku jarego., 2002
 96. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 97. 2001, Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 39, 2001, str. całości 1-114, l. ark. wyd. 8,1
 98. 2001, Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 40, 2001, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 99. 2001, Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7
 100. 2001, Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 42, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 101. 2001, Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 43, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 102. 2001, Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 103. 2001, Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1
 104. 2001, Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3
 105. 2001, Wybrane charakterystyki tempeartury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990)., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 47, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,8
 106. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4
 107. 2001, Metody oceny właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 49, 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 108. 2001, Fizyka wody glebowej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6
 109. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 110. 2001, Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 111. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7
 112. 2001, Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1
 113. 2001, Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5
 114. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 115. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w Elektromontaż S.A. w Lublinie., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-88, l. ark. wyd. 6,3
 116. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27, l. ark. wyd. 1,9
 117. 2001, Niektóre właściwości fizyczne nasion polskich odmian soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 46, 187-196
 118. 2001, Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 58, 51-58
 119. 2001, Mikroskopowa weryfikacja mechanizmu uszkodzeń liścieni nasion soczewicy i soi., Acta Agrophysica, 2001, 58, 59-70
 120. 2001, Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2001, 58, 173-179
 121. 2001, Właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., Acta Agrophysica, 58, 181-188
 122. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 12, 1-25
 123. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27
 124. 2001, Human induced soil-plant relations in various ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 52. 2001, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 21,9
 125. 2001, Role of soil in functioning of anthropogenic and degraded ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 51. 2001, str. całości 1-312, l. ark. wyd. 22,3
 126. 2001, Role of soil in functioning of terrestrial ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 50. 2001, str. całości 1-283, l. ark. wyd. 20,1
 127. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 128. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 129. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 130. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 131. 2001, Rzepak – jakość nasion., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instrukcja wdrożeniowa. 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 132. 2001, Biuletyn Informacyjny, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA. 2001, 12, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 133. 2000, Metoda oceny podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 217-224
 134. 2000, Agrophysical approach to lentil seeds., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 227-228
 135. 2000, Comparison of physical characteristic of spring and winter rapeseed forms., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 217-218
 136. 2000, Physical properties of winter and spring rapeseed as a quality indicator of raw material., 2000
 137. 2000, Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie., 2000
 138. 2000, Mechaniczne właściwości pojedynczych nasion polskich odmian soczewicy., 2000
 139. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń okrywy nasion soi, grochu i soczewicy., 2000
 140. 2000, Quality studies of agricultural material., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 57, 2000
 141. 2000, II Zjazd Naukowy., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oraz Instytut Agrofizyki PAN, Referaty i doniesienia. PTA, 2000, str. całości 1-294, l.ark.wyd. 21
 142. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 143. 2000, Fizyczne właściwości wybranych materiałów roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 37, 2000, str. całości 1-281, l.ark.wyd. 20,3
 144. 2000, Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i olowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1
 145. 2000, The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 35, 2000, str. całości 1-232, l.ark.wyd. 16,6
 146. 2000, Degradation of peat soils and differentiation of habitat conditions of hydrogenic areas., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica. 26, 2000, str. całości 1-306, l.ark.wyd. 21,8
 147. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 4, str. całości 110, l.ark.wyd. 8
 148. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 3, str. całości 108, l.ark.wyd. 8
 149. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 2, str. całości 120, l.ark.wyd. 9
 150. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 1, str. całości 150, l.ark.wyd. 11
 151. 2000, Klimat pola uprawnego., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3
 152. 2000, Niektóre właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., 2000
 153. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
 154. 1999, Aerodynamic and geometric properties of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 227-232
 155. 1999, Influence of moisture content on the stress relaxation response of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 387-390
 156. 1999, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 411-415
 157. 1999, Wdrożenie nowej technologii zbioru rzepaku w opa-rciu o wyniki badań podstawowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 52-55
 158. 1999, Charakterystyka właściwości agrofizy-cznych amarantusa (Amaranthus cruentus L.)., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 131-133
 159. 1999, Właściwości agrofizyczne amarantusa (Amaranthus cruentus L.), Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 18, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 160. 1999, Some agrophysical properties of amaranth., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 111, 1999
 161. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 162. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 163. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 164. 1999, Klimat pola uprawnego., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4
 165. 1999, “Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 166. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 4, str. całości 134, l.ark.wyd. 9,6
 167. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 3, str. całości 131, l.ark.wyd. 9,4
 168. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 1, str. całości 156, l.ark.wyd. 11,1
 169. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 2, str. całości 115, l.ark.wyd. 8,2
 170. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, str. całości 1-135, l.ark.wyd. 9,6
 171. 1998, Binding force and mechanical strength of rice grain., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 227 - 230
 172. 1998, Charakterystyka właściwości fizycznych nasion lędźwianu., 1998
 173. 1998, Podstawowe właściwości fizyczne nasion soczewicy., 1998
 174. 1998, Basic physical properties of amaranth seeds., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 104, 1998
 175. 1998, Physical properties of amaranth seeds., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 19, 1998
 176. 1998, International Agrophysics. Special Issue: Alleviating the needs in specific rural areas damaged by the summer floods 1997, Lublin-Wrocław, Poland,March 24-28, 1998.,Lublin,l.ark.wyd. 11, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 4, str. całości 154,
 177. 1998, New trends in obtaing rapeseed of high technological value. Nowe kierunki pozyskiwania nasion rzepaku o wysokiej jakości technologicznej., Instytut Agrofizyki PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1995, 427, l.ark.wyd. 10,9
 178. 1998, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 9, 1998
 179. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 1, Special Issue: 6th International Conference on Agrophysics Lublin, Poland, September 15-18, 1997, Lublin, str. całości 68, l.ark.wyd. 4,9 (praca zbiorowa)
 180. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 3, str. całości 92, 1998, Lublin, l.ark.wyd. 6,6 (praca zbiorowa)
 181. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 2, str. całości 78, l.ark.wyd. 5,6 (praca zbiorowa)
 182. 1997, Mechanical properties of pea seed coat., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 4, 301-306
 183. 1997, Wpływ wilgotności i chropowatości na sypkość nasion amarantusa., 1997
 184. 1997, Wpływ wilgotności na charakterystyczne parametry masy nasion amarantusa., 1997
 185. 1997, Mikrostruktura nasion amarantusa (Amaranthus cruentus)., 1997
 186. 1997, Wpływ zawartości wilgoci na przebieg relaksacji naprężeń w masie nasion amarantusa., 1997
 187. 1997, Characteristics of the inner and outer friction of the amaranthus seeds., 1997
 188. 1997, Some physical properties of amaranthus seed., 1997
 189. 1997, Basic physical properties of Amaranthus seed., 1997
 190. 1997, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production. International Agrophysics. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 1997, Vol. 11, No 4, str. całości 77, l.ark. wyd. 5,5
 191. 1997, Binding force and mechanical strength of rice grain., 1997
 192. 1997, Stress relaxation response of Amaranth seeds., 1997
X