1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA): Towards Soil Sustainability

june, 2024

11jun(jun 11)08:0013(jun 13)08:001st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA): Towards Soil Sustainability

Time

11 (Tuesday) 08:00 - 13 (Thursday) 18:00

Event Details

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrektora Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, dr. hab. Sławomira Ligęzy, prof. UP w Lublinie, a także całej społeczności naszego Uniwersytetu zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu jakim jest  1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA): Towards Soil Sustainability, która odbędzie się 11-13 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz w Nałęczowie. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Wszystkie informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie https://up.lublin.pl/icsa/ , która jest na bieżąco aktualizowana.

Lubelszczyzna jest jednym z najcenniejszych rolniczo obszarów Polski i Europy. Nasze rolnictwo jest nowoczesne i innowacyjne. Z tego powodu Lublin, stolica regionu, powinien zostać znaczącym międzynarodowym ośrodkiem wymiany doświadczeń i wiedzy naukowców oraz praktyków zajmujących się zarówno gleboznawstwem jak i rolnictwem.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie we współpracy z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytutem Agrofizyki PAN oraz Instytutem Nauk o Ziemi i Środowisku (Katedrą Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji) UMCS chce stworzyć przestrzeń, w której naukowcy z całego świata będą mogli dyskutować na temat największych wyzwań współczesnego gleboznawstwa rolnego. Głównym tematem przyszłorocznej konferencji będą gleby w zrównoważonym rozwoju. Sesje tematyczne będą dotyczyły również: zdrowia i żyzności gleb, roślin uprawnych i agronomii, zmian klimatu, interakcji gleba-roślina, metod analitycznych i modelowania glebowego oraz ekonomiki i legislacji glebowo-rolniczej.

Wiedza jest najcenniejsza kiedy zastosowana jest w praktyce. Z tego powodu na wydarzenie zostaną zaproszone firmy sektora rolniczego, które będą mogły zaprezentować swoje oferty i nawiązać cenne kontakty. Ma to na celu ułatwienie transferu wiedzy między naukowcami i praktykami, czyli firmami, które na co dzień trudnią się produkcją maszyn rolniczych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, nawozów oraz bliski jest im temat odnawialnych źródeł energii na terenach rolniczych. Przyczyni się do powstania międzyuczelnianych zespołów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz stworzy doskonałą możliwość promocji Lublina oraz Lubelszczyzny.

Program pierwszego dnia konferencji obejmować będzie uroczyste otwarcie konferencji w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez JM Rektora wraz z Prorektorami, wykłady plenarne wygłoszone przez przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych oraz wystąpienia ustne i prezentacje posterów w sześciu sesjach tematycznych. Drugi i trzeci dzień konferencji odbędzie się w Nałęczowie i obejmować będzie wystąpienia uczestników konferencji oraz warsztaty terenowe.

Adresatami przedsięwzięcia są naukowcy związani z rolnictwem i gleboznawstwem oraz młodzi naukowcy i doktoranci z krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytutów badawczych.

Planowany jest udział 150/200 osób.

Wszystkie niezbędne informacje (komunikaty/regulaminy/program/opis wydarzenia) znajdują się na stronie dedykowanej konferencji (są uzupełniane na bieżąco):  https://up.lublin.pl/icsa/

Organizatorzy:

  • Institute of Soil Science and Environment Shaping /University of Life Sciences in Lublin – organizator główny
  • Department of Soil Science Erosion and Land Conservation /  Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute
  • Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences – patronat
  • Department of Geology, Soil Science, and Geoinformation, within the Institute of Earth and Environmental Sciences / UMCS – patronat
  • The Soil Science Society of Poland – patronat
X