Prof. M. Frąc w Lubelskim Podcaście Naukowym

Prof. M. Frąc w Lubelskim Podcaście Naukowym

Print Friendly, PDF & Email
Zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka Lubelskiego Podcastu Naukowego z udziałem prof. dr hab Magdaleny Frąc z Instytutu Agrofizyki PAN, która zachęci Państwa do udziału w VII Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk”, które odbędzie się 17 i 18 czerwca w Lublinie. Miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Celem Sympozjum
jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, szczególnie w kontekście współczesnych, europejskich i światowych kierunków badawczych związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i środowiskiem. Uczestnicy konferencji poruszą tematykę jakości środowiska glebowego, bioróżnorodności, fitopatologii, interakcji gleba-roślina-mikrobiom, a także koncepcję holobiontu i zdrowia ekosystemów.
Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, zaś współorganizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są instytucje naukowe współpracujące z KUL:
  • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
X