Aktualności

Informacje

Nasi młodzi pracownicy mgr inż. Anna Wójciga i mgr Mateusz Iwo Łukowski byli uczestnikami naziemnej kampanii pomiarowej w ramach misji...

Profesor Jan Gliński otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu - "za współtworzenie Oddziału PAN integrującego środowisko naukowe na Lubelszczyźnie i...

W dniach 19-25.09.2009 r. odbył się VI Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem: „Nauka techniką życia”. Głównym koordynatorem Festiwalu była Politechnika Lubelska....

Narodowa Akademia Budownictwa Obiektów Sanatoryjnych i Ochrony Przyrody w Simferopolu na Ukrainie nadała Profesorowi Janowi Glińskiemu tytuł Honorowego Profesora (dr h.c.)...

1 września odwiedził nasz Instytut podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Hetman, odpowiedzialny za wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój...

30 maja 2009 r. Instytut Agrofizyki PAN wziął udział w 13. Pikniku Naukowym Radia BIS i Centrum Nauki Kopernik w...

13 marca 2009 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Instytutem Agrofizyki w sprawie realizacji...

15 grudnia br., podczas Plenarnego Zebrania Polskiej Akademii Nauk wWarszawie, Prezes PAN wręczył prof. Janowi Glińskiemu Nagrodę PAN(statuetkę) za wieloletnią...

X