Badania właściwości hydrożeli pektynowo-celulozowych sieciowanych jonami metali dwuwartościowych

Badania

Kierownik zadania: dr hab. Justyna CYBULSKA, prof. IA PAN

Zespół: prof. dr hab. Magdalena Frąc; prof. dr hab. Artur Zdunek; dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN; dr hab. Jolanta Cieśla; dr inż. Piotr Pieczywek; dr Monika Chylińska; dr Agata Leszczuk; mgr Diana Gawkowska

X