Modelowanie krzywej retencji wodnej gleby w oparciu o dane statystyczne i procesy fizyczne w niej zachodzące

Modelowanie krzywej retencji wodnej gleby w oparciu o dane statystyczne i procesy fizyczne w niej zachodzące

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik: dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. IA PAN

Zespół: prof. dr hab. Cezary Sławiński; mgr Bartłomiej Gackiewicz

 

Zjawiska transportu w ośrodkach porowatych są ważne ze względów praktycznych i interesujące z poznawczego  punktu widzenia. W szczególności gleba jest przykładem ośrodka porowatego o wielkim znaczeniu dla człowieka. Szereg ważnych właściwości  gleby, jak zdolność do retencjonowania wody, czy inne właściwości hydrologiczne wynika z faktu że jest to ośrodek porowaty.

 

Celem zadania jest badanie i opis zjawisk transportu zachodzących w ośrodkach porowatych. Szczegółowym tematem badań jest modelowanie współczynnika nasyconego przewodnictwa wodnego w oparciu o trójwymiarowe zobrazowania tomograficzne ośrodka glebowego. Współczynnik nasyconego przewodnictwa wodnego jest makroskopową charakterystyką ośrodka glebowego – jego wielkość  określa na ile łatwo woda jest w stanie przemieszczać się w glebie całkowicie nią nasyconą.

 

Podstawą fizyczną obserwowanych makroskopowo procesów transportu w ciałach porowatych są zjawiska mikro-transportu zachodzące na poziomie poszczególnych porów. Zjawiska mikro-transportu zachodzące na poziomie poszczególnych porów glebowych są zależne od mikrostruktury ciał porowatych i interakcji pomiędzy wodą a medium porowatym. Dzięki zobrazowaniom tomograficznym ośrodka glebowego można poznać strukturę porów ośrodka. Informacja ta może być wykorzystana do modelowania numerycznego zjawisk transportu wody w ośrodku glebowym na poziomie porów glebowych.

 

Modelowanie transportu jednofazowego pozwala na estymowanie współczynnika nasyconego przewodnictwa wodnego podczas gdy modelowanie   transportu dwufazowego pozwoli na  modelowanie zjawiska retencji wody. Poza tym wykonywane są prace związane z matematycznym modelowaniem właściwości  hydrologicznych gleb i modelowaniem zjawisk transportu w ośrodku glebowym zachodzącym w skali pedonu.

X