dr Agata Leszczuk stypendystą NAWA w ramach Programu im. Bekkera

dr Agata Leszczuk stypendystą NAWA w ramach Programu im. Bekkera

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że wśród 135 stypendystów NAWA wyłonionych w trzeciej edycji Programu im. Mieczysława Bekkera znalazło się nazwisko dr Agaty Leszczuk z Instytutu Agrofizyki PAN. Laureatce serdecznie gratulujemy!

Dzięki stypendium naukowcy zyskują możliwość wyjazdu do prestiżowych zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych, by realizować projekty naukowe, staże podoktorskie i rozwijać współpracę z zagranicznymi partnerami. Ponadto udział w Programie daje stypendystom szansę  umiędzynarodowienia swoich badań i nawiązania wartościowych kontaktów naukowych oraz zwiększenia widoczności publikowanych wyników prowadzonych badań.

Lista stypendystów NAWA w trzeciej edycji Programu im. Bekkera

X