dr inż. Piotr Pieczywek laureatem konkursu Lider NCBiR

dr inż. Piotr Pieczywek laureatem konkursu Lider NCBiR

Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, że XI konkurs w ramach Programu LIDER ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 84 761 494,30 zł.

Wśród laureatów znalazł się dr inż. Piotr Pieczywek z Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów Instytutu Agrofizyki PAN, który zajął 3. miejsce na liście rankingowej. Serdecznie gratulujemy!

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/program-lider-rozstrzygniecie-xi-edycji-konkursu-64847/

X