dr Karolina Oszust laureatką konkursu LIDER NCBiR

dr Karolina Oszust laureatką konkursu LIDER NCBiR

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że dr Karolina Oszust została laureatką XII konkursu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Tytuł projektu przeznaczonego do finansowania to „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. – kluczowych patogenów grzybowych jabłek” na kwotę 1,5 mln zł.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W rozstrzygniętej właśnie XII edycji finansowanie otrzymało w sumie 56 projektów na łączną kwotę 80,7 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł – taką sumę otrzyma 11 naukowców. Wśród laureatów są przedstawiciele 37 instytucji, w tym ośmiu instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Najwięcej przedsięwzięć uczelnianych trafiło do młodych badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. H. Kołłątaja (6) i Politechniki Krakowskiej (4). Najwyżej oceniono projekt Jakuba Kupeckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, którego celem będzie opracowanie innowacyjnego stałotlenkowego elektrolizera (SOE) wytwarzanego niskokosztowymi technikami wytwórczymi jako kluczowego elementu nowoczesnych magazynów energii opartych na koncepcji power-to-gas.

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie NCBR. Od 2009 roku odbyło się już jedenaście konkursów, w wyniku których 439 młodych naukowców otrzymało ponad 511 mln zł na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 mln zł.

X