dr Marcin Kafarski laureatem konkursu TANGO

dr Marcin Kafarski laureatem konkursu TANGO

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować o nowym projekcie otrzymanym przez Instytut Agrofizyki PAN w ramach V konkursu TANGO Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauk. To wspólne przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

Kierownikiem projektu jest dr Marcin Kafarski.

Tytuł projektu to: System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz

Przenikalność elektryczna jest wielkością fizyczną opisującą oddziaływanie pola elektromagnetycznego z materiałem. Jej znajomość jest istotna w kontekście projektowania układów elektronicznych wysokiej częstotliwości, pomiarów wilgotności materiałów czy optymalizacji procesów obróbki mikrofalowej, takich jak grzanie, rozmrażanie czy pasteryzacja, przyczyniając się do wzrostu jakości produktów oraz oszczędności energii i wody w procesach produkcyjnych. Projekt pt. „System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz” umożliwi opracowanie nowatorskiej i łatwej w obsłudze aparatury pomiarowej na potrzeby jednostek naukowych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i elektronicznego, jak również dla producentów materiałów budowlanych, czujników wilgotności gleby oraz systemów nawadniania.

Konsorcjum: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (Lider), Politechnika Warszawska, E-Test Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dofinansowanie: 1 715 250,00 zł

Spośród 50 wniosków, które wpłynęły w ramach Ścieżki A, B, C dokonano oceny 45 z nich.

Link do wyników https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-v-konkursu-tango-runda-ii

X