IA PAN laureatem konkursu Visiting Professors in Lublin

IA PAN laureatem konkursu Visiting Professors in Lublin

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Instytut Agrofizyki PAN został laureatem konkursu Visiting Professors in Lublin. W III edycji Konkursu zgłoszone zostały 23 wnioski o łącznej wnioskowanej kwocie 374 930,66 zł brutto.

Tym razem Instytut odwiedzi prof. dr Claas Nendel, reprezentujący równocześnie Centrum Badań nad Krajobrazem Rolniczym im. Leibniza, Uniwersytet w Poczdamie oraz Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy). Profesor gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN w maju 2024 r. Główne obszary specjalizacyjne Profesora obejmują gleboznawstwo, agroekologię ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ekosystemów, jak również analizę systemów i modelowanie matematyczne oraz teledetekcję.

Więcej informacji pod linkiem https://nauka.lublin.eu/visiting-professors/?lang=en

X