AGRICORE – IA PAN partnerem projektu w ramach Horyzont 2020

AGRICORE – IA PAN partnerem projektu w ramach Horyzont 2020

Print Friendly, PDF & Email

Mamy zaszczyt poinformować, że Instytut Agrofizyki PAN będzie uczestniczył w kolejnym projekcie w ramach programu HORYZONT 2020.

 

Title: Agent-based support tool for the development of agriculture policies
Acronym: AGRICORE
Type of Action: Research and Innovation Action H2020-RUR-2018-2 / RUR-04-2018-2019 / RIA
Work Programme Topic: RUR-04-2018-2019a.
Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food
Total budget: 3.937.248,75 €
Duration: 36 months
No. of participants: 10
Coordinating Person: Dr. Alejandro del Real Torres
Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad S.L. (IDENER)
Person in charge on behalf of the IA PAS: Professor Cezary Sławiński and Professor Piotr Baranowski
Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes

 

Celem AgriCore jest opracowanie innowacyjnego narzędzia wspierającego rozwój polityki, dzięki której poprawią się warunki społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Takie narzędzie będzie oparte na podejściu podmiotowym do modelowania działalności rolniczej, zgodnie z którym podmiotem jest gospodarstwo rolne lub grupa podmiotów gospodarczych posiadających zestaw cech wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto techniki uczenia maszynowego będą stosowane w celu optymalizacji modelowania sposobu zachowania się rolników jako alternatywy dla matematycznych technik programowania, które wymagają długiej fazy kalibracji. To nowatorskie podejście oznacza krok wykraczający poza obecne rozwiązania poprzez opracowanie narzędzia zdolnego do uchwycenia heterogeniczności gospodarstw, symulacji interakcji między gospodarstwami oraz uwzględnienia wymiaru przestrzennego działalności rolniczej w ocenie na dużą skalę.

X