IA PAN wśród laureatów konkursu Visiting Professors in Lublin

IA PAN wśród laureatów konkursu Visiting Professors in Lublin

Print Friendly, PDF & Email
II edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka „Visiting Professors in Lublin” została rozstrzygnięta‼️
Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w 2023 r. w ramach Konkursu, znalazło się aż 3 naukowców z Instytutu Agrofizyki PAN:
➡️ prof. dr rer. nat. Gabriele Berg (Austria) – wybitny biolog, biotechnolog i wykładowca akademicki w zakresie technologii środowiskowych i ekologicznych, zgłoszona przez Instytut Agrofizyki PAN (zaproszona przez prof. dr hab. Magdalenę Frąc)
➡️ prof. Marc E.G. Hendrickx (Belgia) – kierownik Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, które swoje działania skupia na zrozumieniu i ilościowym określeniu relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Profesor gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN (zaproszony przez prof. dr hab. Artura Zdunka, czł. koresp. PAN)
➡️ prof. dr hab. Stephan Peth (Niemcy) – lider badań nad zrozumieniem złożonego i zróżnicowanego środowiska, jakim jest gleba oraz poznania procesów fizykochemicznych i biologicznych w niej zachodzących, który gościć będzie w Instytucie Agrofizyki PAN (zaproszony przez dr hab. Katarzynę Szewczuk-Karpisz)
➡️ prof. Joan Garcia (Hiszpania) – ekspert w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad rozwojem i ulepszaniem biotechnologii środowiskowych, który odwiedzi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
➡️ prof. Daniel Mayorga Vega (Hiszpania) – specjalista w zakresie aktywności fizycznej, zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie
➡️ prof. Clive Wynne (USA) – specjalista w dziedzinie psychologii i zachowania zwierząt, który odwiedzi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Łączna wartość przyznanych przez Komisję Konkursową środków finansowych na wsparcie wizyt wyniosła ponad 100 tys. zł‼️
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy‼️
Więcej informacji na stronie: https://nauka.lublin.eu/visiting-professors/

 

X