II Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2005

II Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2005

Print Friendly, PDF & Email

W daniach 17-18 listopada 2005 roku w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyła się II Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2005. Wygłoszono 12 referatów oraz zaprezentowano 35 prac w formie posterowej. Uczestnicy Konferencji reprezentowali różne ośrodki naukowe, przemysłowe oraz Ministerstwo Rolnictwa.

II Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2005    W daniach 17-18 listopada 2005 roku w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyła się II Konferencja Naukowa EKOENERGIA 2005. Wygłoszono 12 referatów oraz zaprezentowano 35 prac w formie posterowej. Uczestnicy Konferencji reprezentowali różne ośrodki naukowe, przemysłowe oraz Ministerstwo Rolnictwa.
Streszczenia przedstawianych referatów i posterów zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych. Nadesłane pełne prace, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w następujących czasopismach naukowych: „Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa”, „Acta Agrophysica”, „Inżynieria Rolnicza”, „International Agrophysics”, „Eksploatacja i Niezawodność” i innych według obowiązujących zasad.
Organizatorami Konferencji byli:

 • Lubelska Rada Ekoenergii Fundacji PAN Oddział Lublin – „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”;
 • Komitet Techniki Rolniczej PAN;
 • Akademia Rolnicza w Lublinie;
 • Instytut Agrofizyki PAN;
 • Krajowa Izba Biopaliw.

SESJE TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 • Biomasa i biogaz;
 • Biokomponenty i biopaliwa;
 • Recykling i utylizacja odpadów;
 • Motoryzacyjne zanieczyszczenie środowiska;
 • Proekologiczna budowa i eksploatacja pojazdów oraz maszyn roboczych;
 • Ogniwa paliwowe;
 • Uwarunkowania prawne biopaliw;
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
X