Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN

Print Friendly, PDF & Email

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2023 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia.

X