Konkurs „Visiting Professors in Lublin”

Konkurs „Visiting Professors in Lublin”

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 października do 15 listopada 2021 otwarty będzie nabór wniosków w konkursie Visiting Professors in Lublin.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Lublin:
Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.
Wizyty miałyby się odbyć od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r.
W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 000 do 50 000 zł. Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy bądź naukowy z siedzibą w Lublinie. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo tutaj.

 

X