Konsorcjum AGRICORE z przedstawicielami z IA PAN na Targach AGROTECH w Kielcach (EDIT)

Konsorcjum AGRICORE z przedstawicielami z IA PAN na Targach AGROTECH w Kielcach (EDIT)

Print Friendly, PDF & Email

Podczas XXVII Międzynarodowych Targaów Techniki Rolniczej AGROTECH, członkowie konsorcjum AGRICORE (HORYZONT 2020) , prof. dr hab. Piotr Baranowski, dr hab. Jaromir Krzyszczak oraz dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. Instytutu, zaprezentowali nowatorskie narzędzie do modelowania i symulacji różnych instrumentów i działań związanych ze Wspólną Polityką Rolną na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym oraz przeprowadzili badania ankietowe wśród rolników celem weryfikacji przydatności opracowywanego rozwiązania.

Targi odbyły się w dniach 18–20 marca w Kielcach (stoisko targowe H-61).

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w targach AGROTECH zachęcamy do wypełnienia ankiety poświęconej ocenie możliwości decyzji rolników o ubieganie się o środki unijne przeznaczone na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich:
https://ankieta.ipan.lublin.pl/ankieta

X