mgr inż. Dominika Malarczyk w Komisji ds. PR Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Dominika Malarczyk w Komisji ds. PR Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Print Friendly, PDF & Email

Niezmiernie miło nam przekazać informację, że pani mgr inż. Dominika Malarczyk z Instytutu Agrofizyki PAN weszła w skład Komisji ds. PR Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2021 roku.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów dbającym m.in. o podnoszenie jakości kształcenia, wspieranie mobilności doktorantów, czy ochronę praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą.

Art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

X