mgr inż. Justyna Wajs Sekretarzem Rady SD PAN

mgr inż. Justyna Wajs Sekretarzem Rady SD PAN

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 22-go listopada w Instytucie Chemii Organicznej PAN odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Rada składa się z 5 przedstawicieli (po jednym z każdego wydziału) i reprezentuje sprawy Doktorantów PAN na szczeblu lokalnym i krajowym. W obradach mogli brać udział Delegaci i Obserwatorzy z Instytutów PAN.

Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Pana prof. Pawła Rowińskiego.  Następnie po sprawozdaniu z działalności ustępującej Rady SD PAN przystąpiono do wyboru członków do nowej kadencji.

Funkcję Sekretarza Rady SD PAN objęła mgr inż. Justyna Wajs z Instytutu Agrofizyki PAN.

 

Pełna kadencja 2019/2020:

http://samorzaddoktorantow.pan.pl/sklad-rady-samorzadu-doktorantow-pan/

X