Nabór na Studia Doktoranckie 2013-2017

Nabór na Studia Doktoranckie 2013-2017

Print Friendly, PDF & Email

 Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

ogłasza nabór na Studia Doktoranckie w zakresie agronomii-agrofizyki 2013-2017

proponujemy:

  • ciekawy program studiów– 60 punktów ECTS
  • wykłady fakultatywne w j. angielskim
  • badania w nowoczesnych laboratoriach
  • indywidualną opiekę naukową
  •  możliwość ubiegania się o stypendia i projekty

Wymagane dokumenty można składać od 10 czerwca do 8 sierpnia 2013 w sekretariacie Instytutu
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
tel.: 817445061; 817438558
sekretariat@ipan.lublin.pl

Decyzja Dyrektora w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie 2013-2017

X