Nowe projekty dla IA PAN

Nowe projekty dla IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Instytut Agrofizyki PAN otrzymał trzy nowe projekty:

1) „Badania i upowszechnianie wiedzy o zawartości pektyn, celulozy i błonnika w owocach i warzywach” – kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program „Nauka dla Społeczeństwa II”

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

2) „Holobiont roślinny i mikrobiom glebowy szansą dla zrównoważonej produkcji i zdrowia agroekosystemów” – kierownik projektu prof. dr hab. Magdalena Frąc

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program „Nauka dla Społeczeństwa II”

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

3) „Rola makrocząsteczek pochodzenia bakteryjnego w remediacji gleb skażonych jonami metali ciężkich oraz nanoplastikiem” – kierownik projektu dr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta

Narodowe Centrum Nauki

Program: Miniatura 7

Kwota dofinansowania: 49 973,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

X