Nowe projekty IA PAN w ramach konkursów NCN

Nowe projekty IA PAN w ramach konkursów NCN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że 20 maja 2021 r. ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki, a wśród laureatów znaleźli się pracownicy Instytut Agrofizyki PAN:

PRELUDIUM BIS

  • prof. dr hab. Magdalena Frąc

Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne (541 680 zł)

  • dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN

Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej (425 798 zł)

SONATA

  • dr Agata Leszczuk

Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców (1 838 760 zł)

 

NCN – OPUS 15
Pozyskane środki: 917 400 PLN
Numer umowy UMO-2018/29/B/NZ9/00982
Czas trwania: 2019-02-18 – 2022-02-17

Konsorcjum Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy i Instytutu Agrofizyki PAN w ramach projektu „Mikrobiom i aktywność enzymatyczna w poziomach genetycznych gleb o zróżnicowanym użytkowaniu rolniczym (EMAHAS)” przeprowadzi badania w głębszych poziomach genetycznych profilu glebowego, co w znacznym stopniu przyczyni się do poznania struktury poszczególnych zespołów mikroorganizmów, ich różnorodności funkcjonalnej i genetycznej, czy też zmian aktywności enzymatycznej.

ZESPÓŁ BADAWCZY:

kierownik

dr hab. inż. Anna Halina Piotrowska-Długosz, prof. UTP

wykonawcy

UTP: prof. dr hab. Jacek Długosz; dr hab. Barbara Breza-Boruta, prof. UTP; prof. dr hab. Mirosław Kobierski; prof. dr hab. Bożena Dębska

IA PAN: prof. dr hab. Magdalena Frąc; dr Agata Gryta

X