Nowe projekty NCN dla IA PAN

Nowe projekty NCN dla IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Instytut Agrofizyki PAN otrzymał dwa kolejne projekty NCN w ramach konkursu OPUS 26:

 1. Badania konformacji i właściwości reologicznych pektyn w zależności od pozbiorczej dojrzałości źródła roślinnego
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. Instytutu
  Realizowany przez:
  – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – lider
  – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Technologii Żywności
  Środki finansowe w łącznej wysokości: 3 114 673 zł
 2. Metabolizm jednokomórkowych glonów w obecności bakteryjnych egzopolimerów i ich potencjał biodegradacyjny/bioakumulacyjny nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska
  Kierownik projektu: dr hab. Izabela Krzemińska
  Realizowany przez:
  – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – lider
  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
  Środki finansowe w łącznej wysokości: 2 672 692 zł
X