Nowe projekty Pracowników IA PAN

Nowe projekty Pracowników IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Pracownicy Instytutu Agrofizyki PAN otrzymali kolejne projekty naukowo-badawcze:

1) Fizyczno-empiryczny opis współczynnika nienasyconego przewodnictwa wodnego gleby z uwzględnieniem efektu histerezy
kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN, dyrektor Instytutu
Narodowe Centrum Nauki
konkurs: OPUS 22
kwota: 1 029 680 zł

2) Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych – badania modelowe
kierownik: dr Kamil Skic z Zakładu Fizykochemii Materiałów Porowatych kierowanego przez prof. dr hab. Grzegorza Józefaciuka
Narodowe Centrum Nauki
konkurs: SONATA 17
kwota: 1 396 784 zł

3) Interakcje wybranych składników pokarmowych roślin i polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w roztworach – na przykładzie węglowodanów ekstrahowanych z cebuli (Allium cepa L.)
kierownik: dr hab. Jolanta Cieśla z Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów kierowanego przez prof. dr hab. Artura Zdunka, czł. koresp. PAN
Narodowe Centrum Nauki
konkurs: PRELUDIUM BIS-3
kwota: 685 379 zł

4) Wpływ modyfikowanych biowęgli na pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby względem nanocząstek srebra oraz antybiotyku
kierownik: dr Agnieszka Tomczyk z Zakładu Fizykochemii Materiałów Porowatych kierowanego przez prof. dr hab. Grzegorza Józefaciuka
Narodowe Centrum Nauki
konkurs: MINIATURA-6
kwota: 49 181 zł

Serdecznie gratulujemy!

X