Nowy „Horyzont” dla IA PAN

Nowy „Horyzont” dla IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Instytut Agrofizyki PAN, jako członek międzynarodowego konsorcjum otrzymał grant w ramach Horyzont Europa. Kierownikiem pakietu dla IA PAN jest prof. Magdalena Frąc.

Tytuł projektu: Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu:
Call: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01 (Biodiversity and ecosystem services)
Topic: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-05
Type of Action: HORIZON-RIA
finansowanego przez Komisję Europejską.

Budżet projektu: 7 827 272 euro

Budżet IA PAN: 641 875 euro

  • 22 Partnerów z 12 krajów
  • 6 doświadczeń polowych w różnych strefach glebowo-klimatycznych

KOORDYNATOR PROJEKTU: UNIWERSYTET WE FLORENCJI, WŁOCHY
Kierownik Projektu: Prof. Giacomo PIETRAMELLARA

KOORDYNATOR PROJEKTU ZE STRONY IA PAN: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

  • Lider pakietu badawczego dotyczącego organizacji i koordynacji eksperymentów polowych
  • Prowadzenie badań różnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów glebowych, w tym określenie składu taksonomicznego mikrobiomu testowanych gleb

Streszczenie projektu:

Ponieważ konwencjonalne systemy uprawy borykają się z pogorszeniem jakości gleby, utratą bioróżnorodności i malejącymi usługami ekosystemowymi, istnieje pilna potrzeba zmiany praktyk rolniczych na bardziej zrównoważone, ale jednocześnie wydajne. Wprowadzenie do uprawy roślin bobowatych zwiększa różnorodność biologiczną i ma korzystny wpływ na uprawiane rośliny towarzyszące.

Głównym celem projektu LEGUMINOSE jest identyfikacja przeszkód w uprawach współrzędnych i zwiększenie ich akceptacji wśród rolników poprzez dostarczanie wiedzy i demonstracji promujących ekonomiczne, środowiskowe i społeczne korzyści płynące z uprawy współrzędnej roślin strączkowych i zbóż. Projekt LEGUMINOSE oceni potencjał tych upraw, koncentrując się na redukcji pestycydów, interakcjach roślin i mikroorganizmów, a także poprawie zdrowia oraz jakości gleb i plonów.

Badania będą prowadzone w ramach sześciu eksperymentów polowych zlokalizowanych w różnych strefach glebowo-klimatycznych Europy oraz w Egipcie i Pakistanie, a także we współpracy z rolnikami w ramach testowania upraw współrzędnych w żywych laboratoriach (living labs). W ramach projektu testowane będą również rozwiązania oparte o teledetekcję i modelowanie upraw, co będzie miało wkład w tworzenie internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie upraw współrzędnych. W projekcie zaplanowana została szeroka współpraca z różnymi grupami odbiorców wyników w celu oceny wpływu współrzędnych upraw roślin bobowatych i zbóż na korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Projekt LEGUMINOSE będzie miał wkład w rozwój zrównoważonego rolnictwa europejskiego poprzez dostarczanie opartych na nauce, prowadzonych wspólnie z rolnikami i ekonomicznie opłacalnych rozwiązań opartych na wprowadzaniu do upraw roślin bobowatych.

AKTUALNOŚCI

https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-agriculture-through-legume-cereal-intercropping-/

https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/228526

X