Obchody Jubileuszu 25-lecia Oddziału PAN w Lublinie i 55-lecia Instytutu Agrofizyki PAN

Obchody Jubileuszu 25-lecia Oddziału PAN w Lublinie i 55-lecia Instytutu Agrofizyki PAN

Print Friendly, PDF & Email

W 2023 r. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie obchodzi 55. rocznicę swego powstania, natomiast Oddział PAN w Lublinie 25-lecie istnienia. Z tej okazji w dniach 8-9 listopada 2023 r. odbyło się w Instytucie Agrofizyki PAN jesienne wyjazdowe Zebranie Plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II PAN. W ramach obchodów odbył się wykład naukowy prof. dr hab. Magdaleny Frąc pt. „Mikrobiomy w agroekosystemach – znaczenie holobiontu roślinnego dla rozwoju zrównoważonych strategii uprawy roślin” z Zakładu Badań Systemu Gleba Roślina Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Wydarzenie cieszyło się liczną frekwencją znakomitych Gości, którzy swoją obecnością i życzliwym słowem uhonorowali dotychczasową pracę osób zaangażowanych w działalność Instytutu i Oddziału. Napłynęło wiele listów gratulacyjnych, które można przeczytać pod linkiem https://www.ipan.lublin.pl/jubileusz-55-lecia-instytutu-agrofizyki-pan-2/.

Podczas uroczystości wręczone zostały zostały odznaczenia dla osób zasłużonych dla rozwoju jednostek:

  1. Krzyże zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki polskiej.
  2. Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
  3. Medale „Zasłużony dla Miasta Lublin” w uznaniu za bogaty dorobek naukowo-dydaktyczny oraz realizację innowacyjnych projektów i badań interdyscyplinarnych z podziękowaniem za krajową i międzynarodową promocję Miasta Lublin.
  4. Medale Unii Lubelskiej w uznaniu za bogaty dorobek naukowy oraz realizację innowacyjnych projektów badawczych z podziękowaniem za krajową i międzynarodową promocją Miasta Lublin.
  5. Medal Prezydenta Miasta Lublin za profesjonalizm i wzorową realizację obowiązków służbowych oraz cenny wkład w umacnianie wysokiej pozycji naukowej instytucji.
  6. Medale Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki.

Instytut Agrofizyki PAN oraz Oddział PAN w Lublinie odznaczone zostały Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” w uznaniu za zasługi na rzecz współpracy naukowej i gospodarczej oraz aktywną działalność szkoleniową z podziękowaniem za krajową i międzynarodową promocję miasta Lublin.

Ponadto Oddział PAN w Lublinie otrzymał od Marszałka Woj. Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Dyplom uznania za wszechstronną, pełną zaangażowania działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki oraz wspieranie rozwoju naukowców młodego pokolenia.

Celem spotkania było nie tylko podsumowanie 55 lat działalności Instytutu, przypomnienie jego historii, ale także przypomnienie dorobku naukowego wybitnych uczonych, których życie i praca były ściśle związane z Instytutem.

Zaprezentowano także 25-letnie działania Lubelskiego Oddziału PAN, który jest jednym z 7 oddziałów terenowych instytucji, będącej z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, a z drugiej – siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych. Działania Oddziału koncentrują się bowiem na integracji życia naukowego, popieraniu prac naukowych i prac rozwojowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla województwa lubelskiego, a także uczestniczeniu w upowszechnianiu i promocji ich wyników.

Fotorelacja

 

 

X