PASIFIC – program stypendialny PAN

PASIFIC – program stypendialny PAN

Print Friendly, PDF & Email

 

PASIFIC – Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity – to najnowszy program stypendialny Polskiej Akademii Nauk o budżecie blisko 12 mln EUR dla najlepszych naukowców z całego świata na prowadzenie badań w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska ze środków „Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND)”.

W ramach programu ufundowanych zostanie 50 dwuletnich stypendiów dla post-doców. O stypendia będą mogli ubiegać się zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy przebywający co najmniej dwa lata poza Polską. Stypendyści będą mieli zapewnione komfortowe warunki do prowadzenia badań. Otrzymają stypendia 2,5 tys EUR/mies oraz granty badawcze o wartości do 60 tys. EUR. Oczekiwanymi rezultatami tego programu będzie dalsze umiędzynarodowienie instytutów PAN a także rozwój karier naukowych stypendystów oraz nawiązanie przez nich trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym i poza-akademickim owocujące dalszymi projektami badawczymi.

Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 marca 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

W międzynarodowej radzie naukowej programu zasiadają: prof. Giersig Michael z Freie Universität Berlin, prof. Michał Misiurewicz z Indiana University-Purdue University Indianapolis, prof. Jerzy Paszkowski z University of Cambridge, prof. Barbara Romanowicz z University of Berkley oraz prof. Olivier Jens Schmitt z Austrian Academy of Sciences; University of Vienna.

https://pasific.pan.pl/

https://institution.pan.pl/index.php/institution/institutes?index_php?option=com_content&id=531

https://www.facebook.com/PASIFICfellowships

X