prof. C. Sławiński uczestnikiem panelu dyskusyjnego

prof. C. Sławiński uczestnikiem panelu dyskusyjnego

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 23-25 listopada 2022 r. odbyła się Konferencja „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU” w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Celem Konferencji było zaprezentowanie najnowszych trendów rozwojowych z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej, a także budowlanej i wielu innych. Wydarzenie uroczyście otworzyli JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie, a także Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek, Prorektor ds. Rozwoju PANS w Chełmie dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, Senator RP, Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak, Dyrektor Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. PANS w Chełmie oraz w imieniu Ministra Edukacji i Nauki – dr Remigiusz Kopoczek Wiceprezes ds. Komunikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Nauka-Biznes-Gospodarka” był dyrektor naszego Instytutu prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN. Całość można było śledzić podczas całodniowej transmisji on-line.

Więcej informacji na stronie
http://synergia.panschelm.edu.pl/
https://panschelm.edu.pl/synergia-nauki-i-przemyslu-wyzwania-xxi-wieku-nauka-przemysl-biznes/

 

 

X