prof. Magdalena Frąc wśród Ambasadorów Kongresów Polskich

prof. Magdalena Frąc wśród Ambasadorów Kongresów Polskich

Print Friendly, PDF & Email

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybrała nowych honorowych Ambasadorów za lata 2022 – 2023.

Dokładnie 22 nowych honorowych Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów Polskich zostało wskazanych przez obradującą w dniu 11 października Kapitułę Programu AKP. Nie wybrano żadnego Mecenasa Kongresów Polskich w tej edycji. Jednocześnie było to ostatnie posiedzenie w tym składzie. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się prof. dr hab. Magdalena Frąc.

Lista laureatów tytułu Ambasadora Kongresów Polskich za lata 2022 – 2023

 1. Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
 2. Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 4. Dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 5. Prof. dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
 8. Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 10. Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
 11. Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
 12. Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
 13. Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
 14. Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 15. Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 16. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska
 17. Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
 18. Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
 19. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO
 20. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor,
 21. Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kapituła Programu AKP 2020-2023

 1. Gheorghe Marian Cristescu, Prezes zarządu Polski Holding Hotelowy
 2. Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau
 3. Paula Fanderowska, Prezeska SKKP, Wiceprezes Krakow5020 Sp. z o.o.
 4. Michał Fijoł, Prezes zarządu PLL LOT
 5. Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 6. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito Dziekan Wydziału Biznesu, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 7. Aneta Książek, Kierownik Poland Convention Bureau POT
 8. Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
 11. Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
 12. Alicja Omięcka, członkini Rady Nadzorczej Port Lotniczy Lublin SA
 13. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP
 14. Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 15. Agnieszka Szymerowska, Dyrektorka Biura, Członkini Zarządu SKKP, Sekretarz Kapituły Programu AKP
 16. Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 17. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 18. Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP

https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/kapitula-programu-ambasadorow-kongresow-polskich-wybrala-nowych-honorowych-ambasadorow-za-lata-2022-2023#n

X