Celińska Magdalena

Celińska Magdalena

Print Friendly, PDF & Email
Mgr inż. Celińska Magdalena
E-mail: mcelinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Publikacje pracownika

  1. 2021, Carboxin and Diuron Adsorption Mechanism on Sunflower Husks Biochar and Goethite in the Single/Mixed Pesticide Solutions, Materials, 14(10), 2584; DOI: 10.3390/ma14102584
  2. 2021, Zdolność sorpcyjna kompozytów syntetyzowanych na bazie minerałów ilastych i biowęgla względem środków ochrony roślin o wysokiej trwałości w środowisku, XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - wiosna 2021 - Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2021 - Poznań, str. 63
X