Janisz K.

Janisz K.

Print Friendly, PDF & Email

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Laboratorium Analityczne,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Publikacje pracownika

  1. 2022, Analiza chemiczna moczanowych kamieni nerkowych, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (red. Z. Hubicki); ISBN 978-83-227-9602-3, 99-103
X