Jankowski Kazimierz

Jankowski Kazimierz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, The effect of growing and harvesting method on winter seed rape quality., 2003
  2. 2002, Wpływ technologii uprawy i zbioru na jakość nasion rzepaku ozimego. Effect of method of growing and harvesting on seed quality of winter oilseeds rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 85-94
X